Приєднуйтесь до нас

Працюючи на нас, Ви знаєте, що працюєте на найкращих

Ми продаємо свою продукцію понад у 60 країнах і маємо понад 2% частки на світовому ринку. Працюючи на нас, Ви маєте можливість набувати та обмінюватися цікавим досвідом у міжнародному середовищі. Це можливість познайомитися з людьми з інших країн та культурами.

Перегляньте актуальні пропозиції роботи

Хто ми

Польська капітальна група зі світовим охопленням

Ми продаємо свою продукцію понад у 60 країнах і маємо понад 2% частки на світовому ринку. Працюючи на нас, Ви маєте можливість набувати та обмінюватися цікавим досвідом у міжнародному середовищі. Це можливість познайомитися з людьми з інших країн та культурами.

Один із лідерів ринку

Працюючи на нас, Ви знаєте, що працюєте на найкращих, протягом багатьох років ми були одним з найважливіших гравців у Польщі та важливою організацією на міжнародній арені. Ми також успішно працюємо на світовому ринку медичних рукавичок, на якому переважають азіатські компанії. Ми є одним із двох конгломератів у Європі та кількох у світі, які виробляють в Азії (у нас є завод у Таїланді) та розповсюджують медичні рукавички. Ми розробляємо існуючі групи продуктів: захисні та побутові рукавички, нетканий матеріал і простирадла для операційного поля. Наприкінці 2018 року ми відкрили ще один завод з виробництва нітрилових рукавичок у Таїланді.

1

один з найбільших виробників медичних рукавичок в Європі

2%

займаємо 2% світової частки у продажу рукавичок

50

кожні 50-ті рукавички вироблені Mercator Medical

1

Перша та єдина польська інвестиція в Таїланді

25

25-річний досвід та унікальне ноу-хау

Mercator Medical

Вакансії

Працюючи на нас, Ви можете почувати себе в безпеці - Ви знаєте, що знайшли своє місце в стабільній організації, що розвивається.

Місцеві пропозиції:

Наші команди

Наші команди динамічно розвиваються і все ще збільшуються. Ми рекомендуємо Вам стежити за нашими вакансіями. У Mercator Medical Ви можете приєднатися до багатьох команд, описаних нижче.

Відділ внутрішнього аудиту
Відділ маркетингу
Відділ електронної комерції
Відділ ІТ
Фінансовий відділ
Відділ документації на продукцію
Відділ закупівель
Сектор продажів
Відділ продажів Mercator Medical (Thailand) Ltd.
Відділ кадрів та адміністрації
Відділ проектів
Відділ обслуговування клієнтів
Відділ державних закупівель
Відділ забезпечення якості
Ланцюг постачання
team-title

Відділ внутрішнього аудиту

Відділ внутрішнього аудиту - це незалежний підрозділ, метою якого є вдосконалення операційної діяльності організації. Роль відділу внутрішнього аудиту полягає в систематичній та структурованій оцінці процесів, що сприяє підвищенню їх ефективності.

Внутрішній аудит дозволяє організації досягти поставлених цілей, контролює ефективність проведених процесів, а також забезпечує консультації. Внутрішній аудит може охоплювати будь-який аспект діяльності організації.

Відділ внутрішнього аудиту співпрацює з усіма осередками організації.

team-title

Відділ маркетингу

Поділяється на два підрозділи. Більшу частину завдань виконує команда товарного маркетингу, відповідальна за впровадження стандартів та управління процесами, пов’язаними з товарною пропозицією. Вона контролює розробку пропозиції на всіх ринках і відповідає за маркетингові плани для окремих галузей. Вона активно співпрацює з командами продажів, щоб добре зрозуміти ринок – з погляду як конкуренції, так і очікувань клієнтів. Команда комунікаційного маркетингу та PR займається створенням всебічної маркетингової комунікації та стимулювання збуту для досягнення товарних стратегій та цілей продажів. Вона контролює комунікаційну діяльність усієї групи, включно зі створенням маркетингових текстів, аудіо- та відеопродукції, створенням та управлінням цифровими каналами зв'язку, включно з веб-сайтами, управлінням відносинами зі ЗМІ та інвесторами. Проводить стратегічні кампанії, пов’язані з коротко- та довгостроковими комунікаційними цілями, дбаючи про стандарти та рекомендації, прийняті для всієї групи.

team-title

Відділ електронної комерції

Це наймолодший відділ компанії, який працює над створенням стратегії Групи Mercator Medical у сфері продажів електронної комерції, діяльності в цифровому світі, Інтернет-маркетингу та інших питань, пов’язаних з оцифровуванням підприємницької діяльності Групи. Команда координує діяльність з електронної комерції, зокрема, пов’язану з асортиментом, продажами та цінами, та аналізує їх ефективність у Польщі та за кордоном. Крім того, вона співпрацює з галузевим середовищем, а також інтерактивними агенціями та ЗМІ з метою створення та підтримання позитивного іміджу бренду в Інтернеті.

team-title

Відділ ІТ

Відповідає за безпечну роботу мереж та ІТ-систем у всій медичній Групі Mercator Medical. Він забезпечує безвідмовну роботу, контролює належне функціонування, планує розробку та впроваджує нові рішення у всій Групі. Завдання відділу також включають автоматизацію та оцифровування потоку повідомлень в організації.

team-title

Фінансовий відділ

У цій галузі працюють менші команди, які формують фінансовий сектор і всебічно здійснюють усі фінансові та бухгалтерські процеси групи Mercator Medical, тісно співпрацюючи між собою. До складу сектора входять:

  • Бухгалтерія, яка займається веденням бухгалтерського обліку польських компаній з Капітальної групи Mercator Medical, тобто бухгалтерськими рахунками та всіма іншими документами, підготовкою податкових декларацій, що випливають з чинних норм, підготовкою фінансової звітності для польських компаній та Капітальної групи, а також підготовкою інших звітів: НПБ, ЦСУ тощо. Відділ бухгалтерії відповідає за надійний облік усіх економічних подій, забезпечення правильності податкових розрахунків і належної інформації про стан активів і зобов'язань у компаніях Mercator Medical.
  • Казначейський відділ>, який регулює фінансові зобов’язання, шукає джерела фінансування та оптимізує їх, а також контролює ринкові ризики, зокрема кредитні та валютні ризики. Крім того, він управляє торговим кредитом підрядників і проводить діяльність зі стягнення боргу.
  • Команда контролінгу, яка відповідає за річний бюджет Групи, готує поточні фінансові прогнози та поточний фінансовий аналіз, здійснює контрольну діяльність і розраховує інвестиційні проекти.
  • Відділ аналізів, який відповідає за циклічний процес звітування про продажі, а також готує та контролює поточний аналіз продажів. Команда обробляє отримані дані, перевіряє звіти та разом з іншими відділами та компаніями готує презентації продажів.
team-title

Відділ документації на продукцію

Створює, контролює та оновлює набір документів, що дозволяє продавати продукцію Mercator Medical відповідно до чинного законодавства, стандартів і вимог щодо медичних виробів і засобів індивідуального захисту. Крім того, він контактує з іноземними постачальниками щодо документів, відповідає за реєстрацію продукції Групи на всіх ринках збуту, підтримує відносини з незалежними лабораторіями з досліджень, координує та встановлює стандарти щодо документації на продукцію.

team-title

Відділ закупівель

Контролює процес постачання товарів відповідно до політики закупівель Групи Mercator Medical. Він також відповідає за планування та координацію заходів, пов'язаних, зокрема, із підтримкою постійних джерел постачання товарів. Відділ закупівель збирає дані, необхідні для планування закупівель і ведення переговорів, а також аналізує ринкову ситуацію з погляду цін на сировину та товари.

team-title

Сектор продажів

Основними завданнями його команд є встановлення та підтримка ділових відносин з клієнтами у довіреній галузі, а також широке просування Компанії та її пропозиції в конкретних сегментах ринку. Як дистриб'ютор ми працюємо як у Польщі, так і за кордоном. Європейська частина Групи зосереджена на просуванні та продажі одноразових медичних виробів. Ми також динамічно розвиваємось не тільки у медичних сферах. Відділ збуту, зі свого боку, розширює дистрибуційну мережу, головним чином, шукаючи відповідних торгових партнерів на міжнародних ринках. Метою команди, серед іншого, є аналіз потреб клієнтів і підготовка відповідних рішень з урахуванням специфіки певного ринку. Команда активно будує довгострокові комерційні відносини, зокрема шляхом регулярних відвідувань і суттєвої підтримки ділових партнерів.

team-title

Відділ продажів Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Азіатська частина компанії зосереджена на виробництві та оптовому продажі діагностичних рукавичок для стоматологів, ветеринарів та інших медичних працівників. Залучає підрядників з усього світу.

team-title

Відділ кадрів та адміністрації

  • Відділ кадрів розробляє та готує кадрову політику, відповідні процедури, принципи та стандарти та впроваджує передові практики, а також розробляє та контролює їх функціонування в організації. Ця команда займається повним життєвим циклом співробітників в організації, починаючи від підбору персоналу, адаптації через управління персоналом та оплатою праці, розвиток і навчання, та закінчуючи змінами кадрів і просуванням по службі.
  • Адміністративний відділ, зі свого боку, управляє нерухомим (наприклад, будівлі) і рухомим майном (автопарк, телефони). Він співпрацює з установами, координує організаційні та реєстраційні питання, а також дбає про належний обіг документів у компанії.
team-title

Відділ проектів

Визначає тенденції у маркетингу, аналізує ринкову діяльність та співпрацює з агенціями та іншими зовнішніми компаніями для аналізу ефективності маркетингової діяльності та її оптимізації. Відділ проектів спільно з відділом маркетингу бере участь у створенні маркетингових матеріалів, Інтернет-магазину та веб-сайту Mercator Medical. Він відповідає за розміщення відповідного змісту на веб-сайті та забезпечення його бездоганного вигляду.

team-title

Відділ обслуговування клієнтів

Займається комплексним обслуговуванням приватних клієнтів та установ, експортних і вітчизняних клієнтів. Головні офіси відділу знаходиться в Кракові та Бжесці-Куявському. Завданням цієї команди є створення стратегії Групи з погляду обслуговування та забезпечення задоволеності клієнтів. На основі зворотного зв'язку здійснюється їх аналіз задоволеності клієнтів і внесення змін. Команда також дбає про створення та закріплення позитивного іміджу бренду в Інтернеті.

team-title

Відділ державних закупівель

Відповідає за управління тендерними процесами відповідно до Закону про державні закупівлі, внутрішню процедуру компанії в межах аналізу та підготовки тендерної документації, а також статистичних даних, з метою створення повної картини тендерного ринку.

team-title

Відділ забезпечення якості

Відділ забезпечення якості займається широко зрозумілим аспектом якості, зокрема визначенням стандартів, що випливають з вимог щодо медичних виробів та їх впровадженням стосовно нашої продукції та процесів, що відбуваються у компанії. На практиці це означає співпрацю з різними підрозділами організації, роль яких полягає у підвищенні якості. Мета - задовольнити очікування клієнтів та діяти відповідно до стандартів, підтверджених сертифікатами. Відділ забезпечення якості співпрацює переважно з такими відділами: закупівлі, маркетингу, логістики, продажів, обслуговування клієнтів.

Члени відділу є експертами в галузі інтерпретації вимог і втілення їх у реальність. Вони також активно працюють над вдосконаленням системи якості, зокрема за допомогою проведення регулярних аудитів та ініціювання заходів щодо поліпшення її функціонування. Відділ забезпечення якості складається з двох підрозділів:

– Відділ технічної документації – відповідає головним чином за підготовку та оновлення технічної документації на продукцію, реєстрацію продукції на різних ринках і контакти з наглядовими органами компанії у галузі медичних виробів.

– Відділ контролю якості, відповідальний за фізичну оцінку продукції, що зберігається на складах (розміри, міцність, основні параметри якості для певного виду продукції), та нагляд за якістю зразків продукції, призначених для клієнтів.

Крім того, відділ забезпечення якості здійснює нагляд за всією документацією системи якості, тобто процедурами та інструкціями. Команда відділу дбає про те, щоби вони були сучасними, доступними та відповідали потребам повсякденної роботи в компанії.

team-title

Ланцюг постачання

У цьому відділі є кілька напрямків: планування, логістика дистрибуції, транспортування (головний офіс розташований у Кракові) та зберігання в нашому Логістичному центрі (у Старому Бресті, поблизу Бжесця-Куявського).

  • Планування - це інтегрований процес планування продажів та операцій (Sales and Operation Planning), що включає прогнозування продажів та ефективне управління складом.
  • Логістика дистрибуції та транспортування здійснюються по всій Європі кількома способами: доставкою пакетів, піддонів і партій вантажів у вантажівках.
  • Логістичний центр служить складом для дистрибуції в Польщі та на зовнішніх ринках, де продаж здійснюється безпосередньо або через місцеві склади.

Завданням ланцюга постачання у компанії Mercator Medical є також постійне вдосконалення процесів, впровадження найвищих стандартів і зміни процедур для того, щоб продукція швидше та ефективніше надходила до клієнтів по всій Європі.

Що ми пропонуємо

Ми знаємо, наскільки важливі перші дні на новому місці, саме тому перед першим днем роботи ви отримуєте від нас програму впровадження, яка містить низку внутрішніх тренінгів, що дозволяють ознайомитись з компанією та її процесами, особливостями окремих розділів, структурою та організацією компанії. Тренінги проходять у перші тижні працевлаштування, а керівником із впровадження є співробітник відділу кадрів або менеджер (залежно від місцезнаходження).

Праця в галузі, яка відзначається стабільністю та стійкістю до глобальних криз

Праця в галузі, яка відзначається стабільністю та стійкістю до глобальних криз

Партнерські відносини і дуже широка свобода діяльності

Партнерські відносини і дуже широка свобода діяльності

Трудовий договір або контракт

Трудовий договір або контракт

Приватна медична допомога та програма Multisport

Приватна медична допомога та програма Multisport

Можливість охоплення колективним страховим полісом

Можливість охоплення колективним страховим полісом

Можливість підвищити кваліфікацію, навчання

Можливість підвищити кваліфікацію, навчання

Підбір персоналу

Процес набору персоналу в АТ «Mercator Medical»

Ми знаємо, наскільки важливі партнерські відносини та відкритий підхід при підборі персоналу. Ми цінуємо Ваш і наш час, тому докладаємо всіх зусиль, щоб підходити до процесу підбору персоналу впорядковано та ефективно. Плануючи процес підбору персоналу, ми переконуємось, що час, який Ви витрачаєте на подання заявок і зустріч з нами, є якомога коротшим, але водночас дає нам можливість дізнатися про взаємні очікування.

Наші актуальні вакансії можна знайти на вкладці „Актуальні вакансії” на порталі Pracuj.pl і в профілях рекрутерів LinkedIn.

1
Заявка
2
Відбір
3
Телефонна розмова
4
Зустріч
5
Зворотній зв'язок
6
Адаптація

Дякуємо за Вашу заявку у відповідь на розміщене нами оголошення. Зараз Ви отримаєте вітальний електронний лист від нас. Не відповідайте на нього – це лише підтвердження того, що Вашу заявку успішно отримано.

Кожна заявка важлива для нас, тому ми ретельно аналізуємо її. Під час відбору кандидатів ми зосереджуємось насамперед на досвіді та навичках, які ми шукаємо в певній галузі.

На цьому етапі ми контактуємо з кандидатами, обраними на попередньому етапі. Це чудова нагода, аби пізнати Вас ближче, але це також чудова можливість поставити нам питання, які є для Вас важливими. Під час телефонної розмови ми бажаємо дізнатися про Вашу мотивацію та професійний досвід. Ми надамо Вам детальну інформацію про посаду та подальші кроки в процесі підбору персоналу, а також визначимо дату, коли можна очікувати зворотного зв’язку.

Повідомлення, що підтверджує завершення процесу телефонної співбесіди, надсилається всім кандидатам, які брали участь у наборі на цьому етапі протягом встановленого терміну. З обраними кандидатами ми домовляємося про зустріч у зручний час. Ви отримаєте електронне запрошення на зустріч із усіма подробицями.

Розмова може проходити у формі безпосередньої зустрічі або відеоконференції. Ви особисто познайомитеся з менеджером команди, до якої подаєте заявку, та рекрутером, який проводив з Вами співбесіду по телефону. Разом з менеджером ми розповімо Вам про завдання та виклики, пов’язані з посадою. Ви дізнаєтесь, як виглядає команда, і яка місія визначена для посади, на яку Ви подаєте заявку. Будуть обговорені основні питання, важливі для певної галузі. Залежно від посади, на яку Ви претендуєте, ми можемо попросити Вас про ще одну зустріч з членом Правління, відповідальним за певний сектор.

Ви отримаєте повідомлення щодо узгодженої дати. Потім рекрутер зв'язується з усіма кандидатами, які брали участь у засіданнях.

Вас оберуть у процесі підбору персоналу. Які Ваші враження після зустрічі? Ми сподіваємось, що добрі, адже саме з Вами ми бажаємо співпрацювати.

Усі кандидати, які надіслали свої заявки, отримують інформацію про закриття набору електронною поштою.

Вітаємо! Процес підбору було успішно завершено. Ваша нова команда чекає, коли Ви приєднаєтесь до неї. Перш ніж це станеться, рекрутер і Ваш керівник підготують для Вас план впровадження. Ми будемо постійно контактувати!

Наші рекрутери

Наша амбіція полягає в тому, що участь у підборі персоналу стане справді добрим досвідом для обох сторін: кандидатів і співробітників нашої компанії.
Ось чому ми дбаємо про повагу, відкритість і надійність у спілкуванні з Вами.
Ми очікуємо, що Ви розкажете нам про себе та свої прагнення якомога чесніше.
Річ у тому, що ми прагнемо зробити кожен підбір успішним, тобто найкращим рішенням для обох сторін.

Ми хочемо Вас ближче познайомити😊

 

БІЗНЕС-ПАРТНЕР HR

БІЗНЕС-ПАРТНЕР HR

Magdalena

Маючи власний досвід у сфері кадрів, я приєдналася до команди АТ "Mercator Medical" у вересні 2019 року. Працюю в центральному офісі у Кракові. Це складна робота, яка вимагає залучення багатьох людей. Тут не поскаржишся на нудьгу. Завдяки цьому я налагоджую контакти з цікавими людьми з професійним досвідом у багатьох сферах.

У HR-команді я відповідаю за кінцеві процеси підбору персоналу, тому я спостерігаю за ними з моменту початку підбору персоналу на основі попиту, через пошук, співбесіди та зустрічі, до впровадження нового працівника в структури компанії. Також я займаюся сферою розвитку та навчання працівників.

Я особисто захоплююся тренінговою діяльністю. Із задоволенням можу поспілкуватися про позитивну психологію та бізнес-психологію та ділюся досить великою колекцією книг на цю тему.

Старший спеціаліст з підбору персоналу

Старший спеціаліст з підбору персоналу

Krzysztof

Випускник бізнес-факультету (Університет Гаддерсфілда), закінчив післядипломну освіту з менеджменту людських ресурсів. Я займаюсь підбором персоналу протягом 10 років - від роботи в кадровому агентстві, через глобальну компанію RPO - Recruitment Process Outsourcing - до праці у внутрішніх відділах кадрів інженерних та виробничих компаній.

Цікавлюсь людьми та світом, вважаю, що найцінніше в роботі рекрутера - це постійний контакт з людьми та налагодження відносин, які приносять багато радості від виконуваної роботи. У підборі персоналу мені ще подобається динаміка роботи та її непередбачуваність (тут не доведеться нудьгувати!), а також виклики, які виникають у зв’язку зі складними проектами з підбору персоналу. Ніщо так не тішить, як заповнення вакантних посад, які вимагають спеціальних та рідкісних на ринку вмінь. Якщо до цього додати свідомість того, що і працівник, і організація добре підібрані один до одного - то задоволення гарантоване.

У компанії АТ «Меркатор Медікаль» я відповідаю за «Talent Acquisition» у широкому розумінні цього поняття - проведення процесів підбору персоналу та їх постійне вдосконалення, розвиток інструментів підбору персоналу та тісну співпрацю з менеджментом у сфері підбору, відбору, працевлаштування та адаптації працівників.

У рамках своєї професії цікавлюсь психологією в бізнесі. Приватно - захоплююсь спінінговою риболовлею, веду свій блог, любитель книг та італійської кухні.

 

Познайомтеся з нами ближче

Нашу компанію створюють люди. Серед нас є фахівці, надійні професіонали, ідеалісти та раціоналісти, професійні менеджери, гуманісти та аналітичні уми, шанувальники здорового способу життя, футболу та домашньої випічки.

Ми - люди

Звичайно, – серед нас є фахівці, надійні професіонали, ідеалісти та раціоналісти, професійні менеджери, гуманісти та аналітичні уми, шанувальники здорового способу життя, футболу та домашньої випічки.

Дотримуємося традицій

Краків - це колиска нашого 25-річного досвіду. Ми поважаємо та бережемо історію та традиції країн і людей, з якими працюємо. У наших головних офісах у Польщі ми працюємо для підтримки місцевих громад, беремо участь у різноманітних соціальних та активізаційних проектах, що пропагують історію та традиції.

Понад 60% менеджерів - це люди, які отримали внутрішнє просування
1/3 працівників працюють на підприємстві більше п'яти років
Aneta

Я працюю в Mercator Medical з лютого 2011 року. Завдяки своїй роботі в Mercator я поглибила свої знання з комп'ютерних програм (головним чином MS Office), отримала вміння домовлятися, підтримувати постійні контакти з підрядниками і, навіть у багатьох випадках, вміння довготривалої співпраці та налагодження відносин із клієнтами. Цікавлюсь експериментальною хімією, хімічною інженерією, технологіями захисту навколишнього середовища та косметологією.

Aneta
Anna

Роботу в Mercator Medical я розпочала 1 квітня 2014 року. Коли я почала працювати в компанії, завдяки компетенції людей, які мене навчають, я швидко отримала знання як про процедури, так і про законодавство щодо державних закупівель, а також щодо пропонованої продукції. Компанія довіряла мені, дозволяючи самостійно регулювати свій спосіб роботи, спосіб ведення переговорів та участь у тренінгах та конференціях. Вільний час я проводжу здебільшого з родиною - чоловіком і двома синами. Ми дуже любимо подорожі, особливо гірські походи, гарячі джерела та замки.

Anna

Контакт

Зацікавила наша компанія?
Запрошуємо подати заявку!

Наші відділення:
Відділ кадрів
вул. Хелени Моджеєвської, 30, 31-329 Краків

Головний офіс компанії
<p>ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-329 Kraków</p> вул. Хелени Моджеєвської, 30, 31-329 Краків
<p>512 300 397</p> 512 300 397

Magdalena Kowal
Бізнес-партнер HR

Marzena Kowalczyk

Бізнес-партнер HR