Нефінансові звіти

У прийнятій бізнес-моделі ми враховуємо відповідальність компанії щодо навколишнього середовища та тих груп замовників, на які діяльність компанії має або може мати значний вплив.(англ. Corporate Social Responsibility, CSR). Не менш важливим, ніж постійний розвиток нашої організації, для нас є ведення бізнесу способом, при якому враховуються етичні та соціальні питання для задоволення потреб наших працівників, а також дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Останнє питання особливо важливе для Фінансової групи «Меркатор Медікаль», як і підтримка нашої позиції в галузі на ринках Центрально-Східної Європи, пропозиція інноваційних, безпечних та комфортних виробів, досягнення хороших економічних результатів і систематичне розширення торгівлі.

Ми відкрито говоримо про свою діяльність на благо суспільства та природного середовища.

Ми прагнемо бути прозорою і чесною організацією. Наш нефінансовий звіт за 2022 рік - це вичерпний і всебічний звіт про нефінансову діяльність Фінансової групи. Радимо прочитати цей документ - ознайомтесь з діяльністю та структурою компанії «Меркатор Медікаль». Погляньте, як ми намагаємось розвиватися відповідно до принципів урівноваженого економічного зростання.

Ми відкриті для діалогу.

Ми відкриті для діалогу.

Складаючи звіт, ми хотіли врахувати всі поточні та потенційні очікування наших замовників, ми відкриті до діалогу та заохочуємо Вас прокоментувати звіт та діяльність Фінансової групи.

Будь-які запитання чи пропозиції надсилайте на адресу:

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.