Новини

Mercator Medical podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Grupa Mercator Medical, podobnie jak cała branża rękawic jednorazowych, osiąga obecnie rezultaty finansowe dalekie od s…

Grupa Mercator Medical, podobnie jak cała branża rękawic jednorazowych, osiąga obecnie rezultaty finansowe dalekie od swoich możliwości i ambicji. Mimo to akcjonariusze otrzymali dywidendę, a perspektywy finansowe wspiera już dywersyfikacja biznesowa w oparciu o branżę nieruchomości, w której Spółka zamierza ulokować w trakcie 12 miesięcy około 150 mln zł z posiadanych nadwyżek finansowych.

W pierwszym półroczu 2023 Grupa Mercator Medical zrealizowała ponad 234 mln zł przychodów, co jest poziomem zbliżonym do sprzedaży osiąganej przed boomem pandemicznym lat 2020-2021. Efektem drastycznego spadku rynkowych cen rękawic w ostatnich kwartałach były negatywne wyniki finansowe, pomimo których Grupa wykazała jednak dodatnie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.

- Cierpliwie czekamy na koniec odreagowania rynku po minionej hossie covidowej i powrót do satysfakcjonujących marż. O ile w segmencie produkcyjnym widzimy wciąż bardzo trudną sytuację, o tyle w segmencie dystrybucyjnym pozytywnie oceniamy przeprowadzone głębokie działania redukujące koszty oraz polepszenie w otoczeniu rynkowym dystrybutorów w Europie. W rezultacie mamy nadzieję na osiągnięcie trwałej rentowności w segmencie dystrybucyjnym w kolejnych miesiącachwskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical posiadała na koniec czerwca 2023 roku 412,7 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych, które odpowiadały za 21 mln zł przychodów finansowych w pierwszym półroczu (saldo wycen aktywów, otrzymane odsetki i dywidendy). W ramach dywersyfikacji wykorzystania nadwyżek poza rynkami finansowymi została zawiązana pod koniec czerwca br. spółka Mercator Estates, której celem jest inwestowanie w projekty mieszkaniowe i komercyjne, prowadzone samodzielnie lub z partnerami branżowymi.

- Będziemy na bieżąco informować o rozpoczęciu poszczególnych projektów deweloperskich, natomiast na pewno dopiero po ostatecznej finalizacji umów, aby były to już fakty. W trakcie pierwszego roku chcemy przeznaczyć na projekty deweloperskie około 150 mln zł z opcją dalszego zwiększania zaangażowania, jeśli będziemy przekonani co do możliwości uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu marżykomentuje Prezes Żyznowski.  

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu

 

  Немає улюблених продуктів

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.