Політика конфіденційності

Політика конфіденційності АТ «Меркатор Медікаль»

I. Адміністратор персональних даних

Нижче Ви знайдете інформацію щодо опрацювання Ваших персональних даних, добровільно представлених Вами компанії АТ «Меркатор Медікаль».

Нагадуємо, що починаючи з 25 травня 2018 р. на території всього Європейського Союзу почав діяти новий Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних - РОДО).

Адміністратором/контролером Ваших персональних даних є компанія Акціонерне товариство «Меркатор Медікаль» з місцезнаходженням у Кракові по вул. Хелени Моджеєвської, 30, 31-327 Краків, зареєстроване у Районному суді для Кракова-Центра, XI Господарський відділ Державного судового реєстру під номером ГСР (KRS): 0000036244, Реєстр народного господарства (REGON): 350967107. 350967107, Реєстр народного господарства (NIP): 350967107. 6771036424.

II. Загальні правила опрацювання персональних даних.

Територія опрацювання даних:
Зібрані персональні дані опрацьовуються на території Європейської економічної зони (ЄЕЗ - «EOG»), і вони не буду пересилатися у «треті країни», тобто країни, що не входять у цю зону. Кожна операція пересилання персональних даних проводиться відповідно до норм чинного законодавства.

Надання доступу до даних зовнішнім суб’єктам:
Доступ до Ваших даних може надаватися виключно в рамках суб’єктів, що входять у склад Фінансової групи «Меркатор Медікаль». Це означає, що ми ніколи не передаємо Ваші дані, не продаємо їх, а також не обмінюємось ними з іншими суб’єктами у маркетингових цілях. Доступ до Ваших даних може надаватися постачальникам телекомунікаційних, хостингових, інформаційних або маркетингових послуг, необхідних для розсилання Вам маркетингових матеріалів, виключно з метою підтримання нашої з Вами маркетингової комунікації.

Підстава опрацювання даних:
Ми опрацьовуємо Ваші персональні дані на підставі наданої Вами згоди на опрацювання цих даних у маркетингових цілях, зокрема, з метою інформування Вас про нові продукти в асортименті АТ «Меркатор Медікаль». Безумовно, всі надані Вами згоди Ви можете відкликати у будь-який час.

Актуалізація Політики конфіденційності:
Актуальна інформація про всі зміни у Політиці конфіденційності, наприклад, щодо цілей, у яких ми користуємось Вашими персональними даними, а також обсягу Ваших прав, пов’язаних з цим, завжди представлена у розділі «Політика конфіденційності».

III. Права, пов’язані з опрацюванням даних:

Право доступу до даних
Ви маєте право у будь-який момент вимагати надання інформації про те, які саме Ваші персональні дані ми зберігаємо.
З цією метою просимо зв’язатися з нами за адресою e-mail: [email protected], а ми передаємо Вам цю інформацію в окремому повідомленні e-mail.

Право на перенесення даних
Якщо ми опрацьовуємо Ваші персональні дані автоматизованим способом, на підставі Вашої згоди, то Ви маєте право на отримання копії своїх даних у структурованому, загальноприйнятому та можливому для зчитування форматі. Ця копія може бути надіслана Вам або іншому суб’єкту на Вашу вимогу. Це, звичайно, стосується тільки персональних даних, які були нам передані Вами добровільно.

Право на внесення змін до даних
Ви маєте право вносити зміни або доповнення до переданих персональних даних.
Щоб скористатися правом на внесення змін, доповнень або усунення даних, просимо надіслати нам на адресу e-mail: [email protected] відповідну вимогу в цій справі.

Право на усунення даних
Ви маєте право у будь-який момент вимагати усунення своїх персональних даних, які опрацьовуються нами.

Право не давати згоду на безпосередній маркетинг
Ви маєте право вимагати припинення розсилання нами матеріалів у формі безпосереднього маркетингу.
Щоб скористатися цим правом, просимо надіслати нам на адресу e-mail: [email protected] відповідну вимогу в цій справі.

Право на подання скарги до наглядового органу
Ви маєте право подати скаргу до Голови Департаменту захисту персональних даних у ситуації, якщо вважаєте, що Ваші персональні дані опрацьовуються нами невластивим способом.

Як Ви можете скористатися своїми правами?

Нам залежить на забезпеченні безпеки та належного захисту Ваших персональних даних. Тому ми створили окрему спеціалізовану групу працівників, які відповідають на питання відносно вищевказаних положень. Щоб зв’язатися з ними, потрібно надіслати повідомлення на адресу e-mail: [email protected].

IV. Основні правила опрацювання персональних даних.

Мета опрацювання даних
Ми використовуємо Ваші персональні дані виключно у маркетингових цілях, зокрема, з метою інформування Вас про нові продукти в асортиментів АТ «Меркатор Медікаль» Ми будемо використовувати передані Вами персональні дані для надсилання Вам комерційної інформації та маркетингових пропозицій за допомогою електронної пошти e-mail.

Обсяг опрацювання даних
Ми опрацьовуємо виключно передані Вами контактні дані, такі як ім’я, прізвище та електронна адреса e-mail.

Період опрацювання даних
Ваші дані ми будемо опрацьовувати протягом часу, доки Ви будете зацікавлені отримуванням від нас маркетингових матеріалів та доки Вами не буде відкликана згода на опрацювання Ваших персональних даних.

  Немає улюблених продуктів

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.