Новини

Mercator Medical proponuje 2,5 zł dywidendy na akcję

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, chce …

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, chce przeznaczyć blisko 24 mln zł zysku jednostkowego za rok 2022 na wypłatę dywidendy.

- Mercator Medical S.A., główna spółka grupy kapitałowej notowana na GPW, zanotowała w minionym roku zysk netto, dzięki czemu możemy powrócić do wypłaty dywidendy – wskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

- Pomimo wciąż trudnej sytuacji na globalnym rynku rękawic jednorazowych i – jak wskazują zaktualizowane wstępne szacunki – 18 mln zł skonsolidowanej straty netto za pierwszy kwartał br., sytuacja finansowa Grupy Mercator Medical, w tym blisko 392 mln zł gotówki i aktywów finansowych na koniec marca, umożliwia przeznaczenie jednostkowego zysku netto zeszłego roku na wypłatę dla akcjonariuszy bez uszczerbku dla działalności operacyjnej czy sytuacji finansowej. Oczekujemy również sukcesywnego powrotu rynku do równowagi, choć trudno wskazywać obecnie perspektywę czasową w tym zakresie - dodaje Prezes Żyznowski.

Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy znajduje się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23 czerwca br. Ustalenie prawa do dywidendy ma nastąpić 30 czerwca br., a wypłata dywidendy 14 lipca.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu

  Немає улюблених продуктів

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.